Ziemassvētki balti, silti, gaiši.. sajūtu un dāvināšanas jeb dāvāšanas svētki.

Svētki, kas mūsu zemeslodes pusē iekrīt gada vistumšakajā un aukstākajā laikā, taču ir tik gaiši un sildoši.

Svētki, kas ik vienā raisa vēlmi un prieku dot. Dot no sevis, no savas sirds to, ko katrs ir spējīgs dot. Daudzi nosoda šajā laikā dāvanas un dāvināšanu – taču patiesībā – tās ir šo svētku pamatā.. Dāvanas un dāvināšana ir patiesi skaists notikums un piedzīvojums, kas aizsākas jau ar domām vien par to, turpinās to gādājot vai radot, vainagojās to pasniedzot jeb dāvājot un dzīvo mūžīgi saņēmēja sirdī un atmiņās!

Daudz svarīgāk ir tas, ko mēs uztveram un ko domājam, kas ir dāvanas! Vai tā ir tikai lieta, ko varam nopirkt veikalā, vai tā ir tikai taustāma un skatāma lieta? Nebūt nē! Dāvana var būt arī kopā pavadīts laiks. Dāvana ir arī kādam dāvātais atbalsts un smaids. Dāvana ir arī gaišas domas un mutisks novēlējums! Dāvana ir arī tās iesaiņojums un pasniegšanas veids un forma!

Dāvināšana ir ļoti spēcīga enerģētiska mijiedarbība, kad latviešu izteiciens “Dots devējam atdodas” – izpaužās vispā pilnībā!

Tam visam pievēršot uzmanību, mēs varam apjaust, cik nozīmīgas top pat parastākās lietas, ko varam kādam dāvināt vai saņemt dāvanā!..

Un Ziemassvētki ir izteikti tie svētki, kas par šo vienmēr mudina aizdomāties… Jo šie ir svētki, kad gribas visiem tik dot un dāvināt! Gribas radīt šo siltuma un sirsnības sajūtu tik daudz cik iespējams!..

©Svinamdiena