Katram no mums dzirdot zvana skaņas rodas savas asociācijas un sajūtas.Iespējams, kādam pēc skolas gaitām zvana skaņas pavisam ilgi negribējās dzirdēt, taču tomēr ar laiku domāju, ka ikvienam, kad iezvanās zvaniņš, uzlabojas garasāvoklis, parādās prieks un viegluma sajūta rodās! Zvanus lietono senseniem laikiem gan kā mūzikas intrumentu, gan kulta priekšmetu.

Bieži vien zvana skaņas saista ar dievišķo harmoniju, ar Eņģeļu klātbūtni. Jāatzīst, ka zvanu skaņas arī visbiežāk izmanot tieši baznīcā. Zvans aicina uz lūgšanu un atgādina, ka jāklausa Dieva likumiem, uzmundrina ticīgos un vēršas pret ļaunumu, kā arī nomierina vētras.

Zvani baznīcā tiek augstu vērtēti sava muzikālā potenciāla dēļ, veiksmīgi papildinot dažādus baznīcas rituālus. Tie veic pulcēšanās rituālu un sapulcināto atgriešanu pasaulē, ar tiem iezvana iesvētības un svin laulības. Tie piešķir svinīgumu svētku procesijās un nopietnību izvadīšanas laikā. Un visbeidzot tie iepriecina Dieva ļaudis, kuri atnākuši kopā slavēt to Kungu ar nebeidzamām himnām, psalmiem un garīgām dziesmām.

Zvana kustība simbolizē polaritāti, galējības. Tas simbolizē arī tukšumu – bezgalīgu atvērtību, dodot vietu gudrībai. Zvanu saista arī ar radošo spēku, iesvētīšanu, pamošanos no simboliska vai īsta miega. Plaši izplatīts ticējums, ka zvans novērš nelaimi un atvaira ļaunos garus.

Ķīniešu valodā zvans ir ekvivalents vārdam čžuņ, kas nozīmē veiksmīgi izturēt pārbaudījumus. Rituālais zvaniņš nozīmē harmoniju starp cilvēku un Debesīm. Hinduismā zvans simbolizē dižciltību un cieņu.

Savukārt Feng Shui zvaniņi uzskatīti kā līdzekļi, kas izkliedē un rada spēcīgu enerģijas plūsmu caur savu melodisko skaējumu (īstas).

Apkopojot šo visu, mums svinību meistariem, ļoti patīk zvaniņi, jo to skaņa vienmēr atbruņo jebkuru saspringumu un rada viegluma, prieka un brīvības sajūtu! Tāpēc iesakam arī Jums izvēlēties dāvanās saviem mīļajiem zvaniņus, kas nesīs veiksmi, atvairīs ļauno no ejamā ceļa un kas zin’, varbūt arī ar savu skaņu rādīs, uz kurieni virzīties, lai baudītu dievišķo harmoniju!

Priecīgi!