“Tam, kurš ir dzīves mākslinieks, nedēļā ir septiņas svētdienas.”

— Verners Mičs

“Ikviena cilvēka dzīve ir pasaka, rakstīta ar Dieva roku”

— Hanss Kristians Andersens

“Labāk pa ceļu iet un piesēst nekā skriet un izstiepties garšļaukus.”

— Tadžiku sakāmvārds

“Iedams caur dzīvi, izdari pats sev pakalpojumu – palēnini tempu un atrodi laiku, lai redzētu.”

— Mihaels Tomass

“Dzīve var būt tik plakana kā papīrs vai arī tik dziļa kā okeāns un augsta kā debesis. Tev tik pašam jāizvēlas”

— Pema Brauna

„Gūt var dodot, gūt var ņemot!”

— Rainis

„Kad iešu – negribu aiziet tā,
Aiziet neziņā,
Es gribu palikt jums atmiņā.”

— Aspazija

„Lai sildās sirds
Tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme
Debesīs dzied.
Lai nosargā sevī
To svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši
Caur puteņiem iet.”

— K.Apšukrūma

„Kaut mazliet žēl, ka gads ir atkal galā,
Tu tomēr smaidi – jaunais nāk.
Lai laimes daudz, Lai bēdas garām,
Ar prieku sirdī gadu sāc!”

— Knuts Skujenieks

Pārsliņas jau krīt
Drīz kritīs arī pārslas
Drīz kritīs sniegapikas
Un ap saulgriežiem
Nokritīs vesels, liels Sniegavīrs.

— Imants Ziedonis

„Aiz līka bērza, aiz taisnas priedes
Zaķīšu ģimene eglīti dedzina.
Sniega svecītes, ledus liesmiņas,
Tās pie zvaigznītēm aizdedzinātas.
Svecītes deg – vai vējš vai sals,
Ne ūsas apsvilt var, ne degungals.”

— Vitauts Ļūdēns

„Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg.
Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.”

— Imants Ziedonis

„Kas tur skaņ, kas tur reib,
Viņas kolna lejeņā?
Atīt svātki dancōdami,
Snīgu gaisā spardēdami.”

— L.t.dz.

„Autiem klāta baltu baltiem,
Zeme maigu miegu snauž.
Ziemas saule stariem saltiem
Tumšās sila priedes glauž.

Ledus pārslas kokos glīši
Zib un spīd, un spulgo tā.
Kā spīd raibie vizulīši
Mātesmātes vainagā.

Galvu slēpis, tup uz zara
Spārnots gaisa ubadziņš,
Vai varbūt par pavasara
Dzīru dziesmām sapņo viņš?

Noriet saule sarkansārti,
Zelta liesmas logos spīd,
Veras vaļā zvaigžņu vārti,
Klusām nakts uz zemi slīd.”

— R.Blaumanis

„Kā nerimtīgu straumju kritums, caur naktīm un caur dienām dimd.
Pilns gaidu garais gadu ritums, un sapņus nes uz debesīm.
Nu atkal gads ir ceļa jūtīs, un zemes ilgas sauļup slīd
Ak, aizdedz gaismu mūsu krūtīs, kas dzīve vienmuļībā spīd!”

— J.Ziemeļnieks

„Brīnumdaiļa mēnesnakts, tu ar savu burvīgumu,
Tālā, baltā spožumā apņem visu debessjumu.
Brīnumdzidrā mēnessnakts, patiesība, sapņojums,
Kuri dzīvē pušu lauzti, tavu staru smalkumā, tiek no jauna kopā austi.
Brīnumviedā mēnessnakts, tavā dziļā klusumā, nogrimst visas zemes bēdas,
Tavā lielā spožumā, izgaist visas dzīves pēdas.
Brīnumlielā mēnessnakts.”

— Aspazija

„Svētsvinīgi klusē sili sniega ziedos balti zili,
Aizsnigušas visas bēdas.
Lēni, lēni lido sniegi, lai tie it kā saldi miegi
Apņem visas ļaužu bēdas, neatstāj nevienas pēdas..”

— E.Zālīte

„Šī nakts mirdz gaismā brīnišķā, šai naktī sirds spēj mieru gūt
Un Svētā Bērna tuvumā mums gribas labiem, mīļiem būt.
Mums gribas degt un starot tā, kā svecei egles zariņā,
Ikvienam roku noglāstīt un laipnu vārdu pasacīt…”

— A. Lūsis

„Katrā brīnumsvecītē mazs brīnumiņš,
Ne čiku, ne grabu sēž iekšā viņš.
Kad pāri eglītes pleciem sidraba vītnes vijas un jūk,
Tad ziņkārais brīnums laukā sprūk!”

— Vitauts Ļūdēns

„Sidraba mēnestiņš veļas pa gaisu,
Sētā nāk rūķīt`s ar dāvanu maisu.
Atnāca, nolika priekšnamā klusi
Un aizgāja tālāk uz kaimiņu pusi.
Ne manīja sētnieks, ne ierējās suns,
Bet kur tas bij bijis, – gaiši iedegās guns.”

— Vilis Plūdonis

“Ak jaunu dienu gājumiņš, kā kamoliņš šķetinājās;
Rit saules zelta ritumiņš laiks iet un neapstājas-
Tik ātri projām steidzas viņš, kā precinieka kumeliņš,
Kas raidīts prom no mājas.”

— Aspazija

„Laba sirds ir visa sākums,
Laba sirds ir visa beigums,
Vairāk cilvēks nespēj sasniegt.”

— J.Rainis

“Jo vairākTu cildini, godini un svini savu dzīvi, Jo vairāk dzīvē ir un top tas, ko svinēt!”

— Oprah Winfrey

“Patiess meklētājs – ja viņš patiešām vēlas kaut ko atrast – nepieņem nevienu mācību.
Bet tas, kurš ir atradis, atzinīgi novērtē visus ceļus un visus mērķus.”

— Hermanis Hese

“Nevis mēs uzdodam jautājumus dzīvei, bet dzīve uzdod jautājumus mums.
Katrs notikums, katra situācija ir kā izaicinājums rast atbildi – kāda jēga ir tam, kas šobrīd notiek?”

— Alfrēds Lengle

“Dzīve Tev dāvā tikai tādu pieredzi, kas vislabāk veicina Tavas apziņas evolūciju.
Kā saprast, kāda pieredze Tev ir nepieciešama?
Ļoti vienkārši – tā, kuru Tu piedzīvo Šobrīd.”

— Ekharts Tolle