Mēs zinām, kas ir svinēšana, un pastāstīsim par to arī jums!

Plaša informācija par svētkiem, tradīcijām, svinēšanas iespējām un idejām, svētku rituāliem un svinībām! Uzzini par svinamām dienām Latvijā un pasaulē, par dāvanām, dāvanu dāvināšanu un svētku rīkošanu, radīšanu, vai organizēšanu. Kādas ir dāvanu un ziedu simboliskās nozīmes, vispār pieņemto dāvanu izvēles un pasniegšanas etiķeti. Atrodi apsveikuma idejas, tostus un citātus no dzimšanas dienas līdz pat kāzām! Tās ir kā vārdu pērles!

Svētki ir dažādi – tāpat kā to svinēšanas paražas. Tomēr ir arī kādi vispār pieņemti kopīgi un mazliet jau par tradīcijām pārvērtušies paradumi, kurus savos svētkos izmantojam mēs visi!

Svinam dienas, kuras dzīvojam – mīlestībā un labsajūtā!

Laimīgi priekā!♥

Mūsu radošo realizāciju telpa ir te!

365a Brīvības gatve, Rīga, Rīgas pilsēta