“Ceri uz laimi, jo tikai tas nesaņem, kas necer.”

— Rainis

“Jā, dzīve būs. Un jauna dzīve būs – un saule rītiem, mēness pusnaktij.”

— Imants Ziedonis

“Vispatiesākā laime mīt jūsu dvēselē. Netērējiet laiku un pūles, meklējot prieku un laimi kaut kur ārpusē.”

— Ogs Mandino

“Īsts, ko tu izdzīvo ar jēgu, īsts, kas sapnī izsapņots, ja viss tas tverts ar tādu spēku, kam bezgalīgums klātu dots.”

— Aleksands Čaks

“Tam, kurš ir dzīves mākslinieks, nedēļā ir septiņas svētdienas.”

— Verners Mičs

“Ikviena cilvēka dzīve ir pasaka, rakstīta ar Dieva roku”

— Hanss Kristians Andersens

“Katrs mūsu dzīves darbs vai rīcība aizskar kādu stīgu, kas vibrēs mūžībā.”

— Edvīns Čopins

“Labāk pa ceļu iet un piesēst nekā skriet un izstiepties garšļaukus.”

— Tadžiku sakāmvārds

“Priecājies par dzīves mazajām svētībām. Kādu dienu tu atskatīsies atpakaļ un sapratīsi, ka tās ir bijušas vislielākās.”

— Ādams Smits

“Dzīvei ir tāda krāsa, kāda ir tavai iztēlei.”

— Aurēlijs

“Dod katrai dienai iespēju kļūt par tavas dzīves skaistāko dienu!”

— Marks Tvens

“Iedams caur dzīvi, izdari pats sev pakalpojumu – palēnini tempu un atrodi laiku, lai redzētu.”

— Mihaels Tomass

“Dzīve var būt tik plakana kā papīrs vai arī tik dziļa kā okeāns un augsta kā debesis. Tev tik pašam jāizvēlas”

— Pema Brauna

“Es neesmu pārliecināts, vai es tiešām eksistēju. Es esmu visi rakstnieki, kuru darbus esmu lasījis, visi cilvēki, ko esmu saticis, visas sievietes, ko esmu mīlējis, un visas pilsētas, kurās esmu bijis.”

— Horhe Luiss Borhess

„Gūt var dodot, gūt var ņemot!”

— Rainis

„Tas, kas redzējis ir nakti,
Tas tik īsti saprot dienu.”

— Rainis

“Cilvēks apgūst dzīves noslēpumus, mācoties pats no sevis, nevis akli ticot citu mācībām.”

— Buddha

“Kopā dziediet, dancojiet un priecājieties, bet lai katrs no jums ir par sevi kā vijoles stīgas, kaut gan no tām skan viena mūzika.”

— H. Džebrans

“..īsti mēs redzam tikai ar sirdi.”

— A. de Sent – Ekziperī

“Ja būtu dievs, es viņu lūgtu.
Lai sarga tevi, kurp vien ej,
Lai mīlestības nepietrūktu
Un saules Tavai Dvēselei.
Ja būtu dievs, ,es ceļos kristu
Un lūdzot aizplūstu kā gaiss:
Lai dzīves tumsā neizdzistu
Tavs daiļums, Viņam līdzīgais.”

— J. Ziemeļnieks

“Aiz gaismas mirdz zieds, aiz laimes pukst sirds,
Pa pasauli mūžam lido mīlestība…”

— J.Poruks

“Ja mīli puķi, kas atrodas tikai uz vienas no miljoniem zvaigžņu, tad pietiek palūkoties zvaigžņotajās debesīs, lai būtu laimīgs.”

— A. de Sent – Ekziperī

“Grimst saules zelta laivā,
Un krēslas ēnas dzimst,
Tik mazais mākonītis
Vēl kvēlo sārtin – sārts.
Dod savu mīļo roku,
Uz augšu acis vērs,
Raug tur to debestiņu –
Tā mūsu laime mirdz.”

— Rūdolfs Blaumanis

“Tu pārāk daudz meklē; dēļ pārmērīgās meklēšanas Tu nepaspēj atrast.”

— Hermanis Gesse

“Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.”

— Zenta Mauriņa

„Dzīvē ir tā, kā ir.
Būs tā, kā lemsi-
Sevi atdosi
Pretī ņemsi.
Būs tik, cik spēsi
No visas sirds un Dvēseles.”

— Z.Purvs

„Kā zagšus, tik lēnām, tik klusītiņām,
Bez puteņiem un bez vētras
Ir pavasaris atnācis.
Zied lazdas, zaļo jau mētras.
Kā zagšus, tik lēnām, tik klusītiņām,
Tā pašam nemanot, pret tevi iedegusies sirds.
Un kvēlo nu ļoti, ļoti.”

— R.Blaumanis

“Mīlestība un atziņa ir viens, un ciešanas ir viņu mērs .
Ciešanas un laime ir viens, un skaistums ir viņu mērs.
Dzīvība un nāve ir viens, un mūžība ir viņu mērs.”

— F.Bārda

„No zieda uz ziedu, no sirds uz sirdi lido mīlestība.
Un zieds pēc zieda atkal izplaukst, un sirds pamostas.
Aiz gaismas mirdz zieds, aiz laimes pukst sirds,
Pa pasauli mūžam lido mīlestība.”

— J.Poruks

„Laime ir spēja mīlēt.”

— Z.Mauriņa

„Ko pateikt vairs var vārdi, kad visa zeme skan? –
Tev veras saules vārti, un Tava dvēsele man.”

— J.Grots

„Man gribētos tevi vest un vest
Pa tumšzilām sapņu pļavām.
Man gribētos tevi uz spārniem nest
Uz debesīm – manām un tavām.”

— F.Bārda

„Ja nav ne zvaigznītes, kas gaismu dod,
Var pasaule bez ziediem un bez skaņām būt.
Likt visiem gavilēt un vizuļot var maza, sīka cilvēkbērna sirds,
Ja viņa prieku jūt.”

— E.Zālīte

„Viss ir joks, par visu smejies,
Laid, lai citi raud un vaid.
Ja ir labi, – pakavējies,
Un, ja netīk – projām laid.”

— E.Veidenbaums

„Lai mērķus tādus sev spraužam,
Ko sasniegt bez mūžības spēj.
Lai dzīvojot rozes tik laužam,
Kas palīdz, kad asaras sēj.”

— E.Veidenbaums

“Dzīve ir kā konfekšu kaste, tu nekad nezini, kādu konfekti dabūsi”.

— Forrest Gump

“Radi SAVU pasauli! Šī pasaule cilvēkam ir par lielu. Radi SAVU MAZO! Lielā sastāv no mazajām.”

— I.Ziedonis

„Ikviena cilvēka dzīve ir pasaka, kas rakstīta ar Dieva roku.”

— H.K.Andersens

“Jo vairākTu cildini, godini un svini savu dzīvi, Jo vairāk dzīvē ir un top tas, ko svinēt!”

— Oprah Winfrey

“Pļavas dziesmu nodziedāju,
Par pļaviņu pāriedama;
Man piebira pilnas kurpes
Zilu ziedu, zelta rasas. “

— L.t.dz.

Laime nav jārada, tā vienkārši jāierauga.
Tā jau ir klātesoša.
Šajā pašā mirklī jūs varat būt laimīgs, bezgala laimīgs.

— Ošo

“Devīgs cilvēks ir neglābjami laimīgs, drošs, apmierināts un bagāts.”

— Ēriks Batervērts

“Katram slavu alkstošam vajadzētu apjēgt, ka tā reiz izplēnēs, un prast laikus noiet no skatuves.”

— Frīdrihs Nīče

“Ēdu kumosu mazāk, nekā gribas; strādā stundu vairāk, nekā gribas, – un redzi – tu dzīvosi ilgi virs zemes.”

— Reinis Kaudzīte

“Daudz vieglāk ir sevī apspiest pirmo vēlēšanos nekā apmierināt visas pārējās.”

— Fransuā de Larošfuko

“Kamēr mums trūkst tā, pēc kā ilgojamies, tas mums šķiet augstākā laime, bet, ieguvuši to, mēs sākam tikpat dedzīgi ilgoties pēc kaut kā cita.”

— Lukrēcijs

“Laimei nav rītdienas, tai nav arī vakardienas; tā neatceras to, kas pagājis, un nedomā par to, kas nāks; tai ir tikai tagadne – un tā nav diena, bet acumirklis.”

— Ivans Trugeņevs

“ir tikai viena iespēja mest izaicinājumu laikam, un tās ir jaunas idejas, kuras allaž var cerēt atrast jauneklīgu un spilgtu izteiksmi.”

— Bernards Šovs

“iezīmē savu ceļu ar rūpību, citādi zaudēsi virzienu uz visiem laikiem.”

— Ogs Mandino

“Īstenībā no tā nemaz neciešs, ja kāds to neatzīst.”

— Frīdrihs Šillers

“Tu dzīves daļa vien,
Pie savas gaitas dzīve tevi sien-
Un darba ir tas, no kā tu tieci vadīts.”

— Rainis

“Ir daudz iespēju parādīt laipnību.Ja jums kāds maksātu 10 centus
par katru izrādīto laipnību,
un prasītu 5 centus par katru
nelaipnu vārdu vai darbu,
Vai jūs būtu bagāts vai nabags?”

— Glens van Ekerens

“Patiesība ir tā vērta, lai mēs
daudzus gadus to meklētu.”

— Žils Renārs

Dzīve ir skaistums, apbrīno to.
Dzīve ir svētlaime, baudi to.
Dzīve ir sapnis, vērs to par īstenību.
Dzīve ir izaicinājums, stājies tam pretī.
Dzīve ir pienākums, pildi to.
Dzīve ir spēle, spēlē to.
Dzīve ir vērtība, saudzē to.
Dzīve ir bagātība, taupi to.
Dzīve ir mīlestība, baudi to.

— Māte Terēze

“Nepierodi pie labklājības – tā ir pārejoša;
kam pieder – lai mācās zaudēt,
Kas laimīgs, lai mācās ciest.”

— Frīdrihs Šillers

“Izslauki zirnekļu tīklus no sava prāta, citādi tie tevi turēs gūstā.”

— Ogs Mandino

Jebkurš ilgi var būt nelaimīgs tikai paša vainas dēļ.
Kā gan lai palīdz tam, kuram nav drosmes paciest
ne nāvi, ne dzīvi, kurš nevēlas ne pretoties, ne bēgt?

— Mišels de Montēņs