“Gaisma uzlec arī bez gaiļa dziesmas.”

— Austrumu gudrība

“Vispatiesākā laime mīt jūsu dvēselē. Netērējiet laiku un pūles, meklējot prieku un laimi kaut kur ārpusē.”

— Ogs Mandino

“Tu nekad nevarēsi aizbēgt no savas sirds. Tāpēc labāk ir uzklausīt, kas tai sakāms.”

— Paulu Koelju

“Katru vakaru es atdodu savas rūpes Dievam. Jo viņš tāpat paliek nomodā visu nakti.”

— M.C. Krolijs

“Vairāk ar sirdi mazāk ar prātu var uzziedināt slotaskātu.”

— Ieva Roze

“Nežēlo laiku smiekliem – tā ir dvēseles mūzika.”

— Lūsija Moda Montgomerija

“Lasītājs nodzīvo tūkstoš dzīves pirms nomirst. Cilvēks, kurš nelasa, izdzīvo tikai vienu.”

— Džords R.R. Mārtins

“Vasaras lapotnē zaļā
Ziedu pilns sakustas zars,
Saistīts, bet dievišķā vaļā
Mūžību sveicina gars.
Ceriņi, zāle un puķes
Apstājas brīnumā augt,
Sāk kad, pār dvēselēm zvanot,
Zeltaina mūžība plaukt.”

— Andrejs Eglītis

“Aizver actiņas un smaidi,
Sapņi lai mūs projām nes
Turp, kur mīlestības viļņos
Izkustu mums dvēseles.”

— J.Poruks

“Viena mums ir dvēselīte
Uz diviem sadalīta.
Sargā nu Tu savu pusi,
Lai tā mana neraudātu:
Sāpes tava, raudās mana,
Aizies abas neziņā.”

— Rainis

„Visu, ko jūti, ko redzi,
Visu, ko nolemts tev zināt,
Paņem un iededz, iededz par sveci,
Lai citas var aizdedzināt.”

— J.Peters

„Ko pateikt vairs var vārdi, kad visa zeme skan? –
Tev veras saules vārti, un Tava dvēsele man.”

— J.Grots

„Es tavos klusos vārdos šūpojos
Kā kaija sudrabotos ūdeņos.”

— E.Zālīte

„Skaistums tavs pienākums, stāv tavā varā; Augstākais sasniegums ir tikai garā.”

— J.Rainis

“Kas nāk, aizies. Kas ir konstatēts, tiks atkal zaudēts. Bet tas, kas jūs esat,- ir pāri atnākošajam un aizejošajam, un pāri aprakstāmam.
Tas esat Jūs.”

— Rumi

“Patiess meklētājs – ja viņš patiešām vēlas kaut ko atrast – nepieņem nevienu mācību.
Bet tas, kurš ir atradis, atzinīgi novērtē visus ceļus un visus mērķus.”

— Hermanis Hese

“Nevis mēs uzdodam jautājumus dzīvei, bet dzīve uzdod jautājumus mums.
Katrs notikums, katra situācija ir kā izaicinājums rast atbildi – kāda jēga ir tam, kas šobrīd notiek?”

— Alfrēds Lengle

“Dzīve Tev dāvā tikai tādu pieredzi, kas vislabāk veicina Tavas apziņas evolūciju.
Kā saprast, kāda pieredze Tev ir nepieciešama?
Ļoti vienkārši – tā, kuru Tu piedzīvo Šobrīd.”

— Ekharts Tolle

“Mūsu dzīves patiesais ceļojums notiek iekšpusē.”

— Tomass Mērtons

“Ir mājas, no kurām jūs bēgat, un ir mājas, uz kurām jūs steidzaties.”

— L.Kaninghema

“Jo tālāk dodamies uz priekšu ceļā, kas ved pie mums pašiem, jo mazāk svarīgi, ko no tā gūstam un kā izskatāmies citu acīs.”

— Anselms Grīns

“Lielākā cilvēku daļa neredz lietas, kādas tās ir; viņi redz lietas, kādi TIE ir.”

— Ričards Rors

“Tu tikai ziedi. Nedomā neko, jo tevī gaisma tagad gaiši domās.
Tu tikai ziedi. Vairāk it neko. Un aizmirsti tās savas tukšās lomas.
Tu tikai dziedi. Nedomā neko, jo gaisma pati visu, visu zina.
Tu dziedi, uzticies, tik ļauj, tu tikai dziedi. Vairāk it neko.”

— Māra Zālīte

“Negaidi no ābeles čiekurus un no egles ābolus. Pārmetumu krusa sakapā ābolus ābelē un čiekurus eglē. Ieklausies otra īpatnībās, bet neuzspied tam savējās”

— Zenta Mauriņa

“Mīlestība nedod nekā cita kā vien pati no sevis un neņem nekā cita kā vien pati no sevis. Mīlestībai nekas nepieder, nedz arī tā kādam pieder; Jo mīlestībai pietiek ar mīlestību.”

— Haīls džibrāns