„Lai pamājam sveicienus Daugavai,
Lai sveicinām Aivieksti, Gauju.
Un raženu Latgales meiteni
Ar pureņu pilnu sauju.”

— J.Jaunsudrabiņš