„Dziedi, tu, vecmāmiņa,
Tu dziesmiņu daudz zināji,
Tu mūžiņu drupināji,
Lielu lauku galiņos –
Kur tev bira asariņas,
Tur tev dziesmas uzziedēja,
Kur tecēja sūri sviedri,
Tur pasakas atzāļoja,
Kur pakriti nespēkā,
Teika cēlās cerētāja.”

— J.Rainis

„Tu esi kā jūra, kā liedags silts,
Caur tevi viss dvēseles guvums.
Tu esi atvars un drošais tilts,
Un dienu un rītausmu tuvums.”

— I.Lasmanis

“No rītiem pamosties aiz laimes,
ar basām kājām dārzā skriet.
Būt vienmēr veselai un jaunai,
kad pašas sirds Tev zied.”

— A.Elksne

„Būt vienmēr veselai un jaunai,
Un just, ka spēks pār malām iet,
Aiz spēka pārpilnības raudāt,
Aiz spēka pārpilnības smiet.”

— A.Elksne

“Tu tikai ziedi. Nedomā neko, jo tevī gaisma tagad gaiši domās.
Tu tikai ziedi. Vairāk it neko. Un aizmirsti tās savas tukšās lomas.
Tu tikai dziedi. Nedomā neko, jo gaisma pati visu, visu zina.
Tu dziedi, uzticies, tik ļauj, tu tikai dziedi. Vairāk it neko.”

— Māra Zālīte